CV Academaidd

Cymwysterau Academaidd

2012 –  2016 – PhD ‘Ffarwel i’r Absẃrd? [:] Agweddau ar y Ddrama Gymraeg Gyfoes – Prifysgol Abertawe

2011 – 2012 – M.A. trwy Ymchwil  – Perthynas gwaith dramataidd Gwenlyn Parry â Theatr yr Absẃrd – Prifysgol Abertawe

2008 – 2011    B.A. -Dosbarth 1af (Anrh) yn y Gymraeg – Prifysgol Abertawe

 

Cyhoeddiadau

Sams, Hannah, ‘Ail-ymweld â Theatr yr Absẃrd’, Ysgrifau Beirniadol XXXI, gol. Tudur Hallam ac Angharad Price (Bethesda: Gwasg Gee, 2013), tt. 183-213.

Sams, Hannah, ‘Blodeuwedd – Sioe un Seren’, Barn, 614, (Mawrth 2014), t. 41.

Sams, Hannah, ‘Byw a’i boen’, Barn, 626, (Mawrth 2015), t. 36.

Sams, Hannah, ‘Fel Anifail’, Barn, 670, (Tachwedd 2018), t. 33.

Sams, Hannah, ‘Adolygiad o Ysgrifau ar y Theatr a Pherfformio’, Llên Cymru, 38, 2016.

Sams, Hannah, ‘Adolygiad o Perfformio’r Genedl: Ar Drywydd Hywel Teifi Edwards’, Llên Cymru 41

Fe’m gwahoddwyd i gyfrannu at Esboniadur Theori y Coleg Cymraeg Cenedlaethol – ‘Naturoliaeth’

 

Grantiau a ddyfarnwyd

2011- 2012      Ysgoloriaeth M.A. trwy Ymchwil -Astudiaethau Celtaidd – AHRC

2012-2016       Ysgoloriaeth Ph.D -Astudiaethau Celtaidd – AHRC

2017-2019       Ysgoloriaeth Goffa Saunders Lewis – £7,000

2018 – Arian Erasmus+ i gyfrannu at gostau mynychu cwrs Catalaneg i ddechreuwyr ym Mhrifysgol Barcelona

 

Papurau Academaidd a Gyflwynwyd

2011 – Cynhadledd Canolfan Richard Burton, Prifysgol Abertawe – ‘Beth yw Theatr yr Absẃrd?’

2013 – Cynhadledd ‘Brave New Worlds’, Prifysgol Abertawe – A oes yna ddyfodol i Theatr yr Absẃrd yng Nghymru?

2014 – Cynhadledd i Fyfyrwyr Astudiaethau Celtaidd – A yw Theatr yr Absẃrd wedi chwythu ei phlwc yng Nghymru? – Prifysgol Aberystwyth

2014- Cynhadledd Canolfan Richard Burton, Prifysgol Abertawe – ‘A yw hi’n amser i newid y gân?: Perfformiad y Theatr Genedlaethol o Diweddgan gan Samuel Beckett.’

2016 – Ffarwel i’r Absẃrd? – Symposiwm Ymchwil Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe.

2016 – ‘Rediscovering their voices?: Aled Jones Williams and Sergi Belbel – Cynhadledd flynyddol y Gymdeithas Eingl-Gatalaneg, Prifysgol Leeds.

2017 – Ffarwel i’r Abswrd? – Noson ymchwil Gymraeg yn Nhy^ Tawe.

2018 – Aled Jones Williams a Sergi Belbel – eneidiau hoff gytun? – Cyfres seminarau Ymchwil Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.

 

Fforymau Ymchwil

2013 -Sefydlydd fforwm ymchwil cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr ôl-radd Coleg y        Celfyddydau a’r Dyniaethau.

2017 –Trefnais weithdy theatr a pherfformio ar gyfer academyddion ac ymarferwyr theatr sy’n gweithio ac yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

2017 – Trefnais symposiwm ym Mhrifysgol Abertawe maes y theatr a pherfformio

 

Aelodaeth o Gymdeithasau a Grwpiau

WUMS – Cynllun Mentora

Grw^p Cymrodoriaeth Florence Mockeridge (Prifysgol Abertawe)

Aelod o’r Anglo Catalan Society

 

Medrau Ieithyddol

Ynghyd â’r Gymraeg a’r Saesneg, medraf gyfathrebu’n hyderus ar lafar ac yn ysgrifenedig yn Sbaeneg. Rwyf yn y broses o ddysgu Catalaneg.

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s