Ysgoloriaeth Goffa Saunders Lewis: Theatr yr Abswrd yng Nghymru a Chatalwnia : Aled Jones Williams a Sergi Belbel

Roeddwn i’n ddigon ffodus i ennill Ysgoloriaeth Goffa Saunders Lewis yn ddiweddar, dyma amlinelliad bras o’r prosiect ymchwil isod. Fel rhan o’r prosiect, mi fyddaf i’n mynd ati i ddysgu Catalaneg, felly rwy’n siwr y byddaf i’n blogio am hynny cyn bo hir.

Cymherir Cymru â Chatalwnia mewn cyd-destunau gwleidyddol a chynllunio ieithyddol yn aml. Fodd bynnag, yr ydym eto i weld y math hwnnw o drafodaeth ym maes y theatr. Bwriad yr astudiaeth hon yw newid hynny trwy archwilio gwaith dau ddramodydd a ystyrir yn ddramodwyr blaenaf eu cenhedlaeth, ac ymhlith blaenaf eu cenhedloedd, sef Aled Jones Williams o Gymru a Sergi Belbel o Gatalwnia.

Dechreuir trwy archwilio pam y mae’r ddau ddramodydd hyn yn cael eu hystyried yn ddramodwyr blaenaf eu cenedlaethau a’u cenhedloedd ar hyn o bryd cyn ystyried y berthynas rhwng y ddau draddodiad dramataidd a’r ddau ddramodydd trwy archwilio amlygrwydd Theatr yr Absẃrd yng Nghatalwnia a Chymru. Eir ati wedyn i archwilio i ba raddau y mae modd olrhain dylanwad Theatr yr Absẃrd ar ddramâu’r ddau ynghyd ag ystyried drwgdybiaeth y ddau o iaith fel cyfrwng effeithiol i gyfathrebu, er mor farddonol yw’r iaith a ddefnyddir gan y ddau yn aml. Ystyriaf hefyd sut mae’r ffaith bod y ddau yn dewis ysgrifennu mewn iaith leiafrifol yn cael effaith ar eu gwaith. Mae nifer o elfennau thematig yn clymu gwaith y dramodwyr ynghyd hefyd, megis cwestiynu hunaniaeth, boed hynny’n hunaniaeth rywiol neu’n hunaniaeth genedlaethol. At hyn, archwiliaf addasrwydd y term ‘ôl-drefedigaethol’ fel label i ddisgrifio’r ddau ddramodydd dan sylw, a’r tueddiadau sy’n uno’r ddau ddramodydd.

Rhydd yr ysgoloriaeth hon yr amser a’r adnoddau imi fynd i’r afael â chysylltiad gwleidyddol-theatraidd rhwng dwy genedl ddiwladwriaeth, Cymru a Chatalwnia, a chreu pont newydd rhwng dau draddodiad theatraidd.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s